Guia de novetats bibliogràfiques juvenils i còmics.

En aquest apartat hi ha les novetats bibliogràfiques que la biblioteca disposa i que estan recomanades per al públic adolescent.

Novetats bibliogràfiques Juvenils i Còmic (Juny / Juliol 2022)

Novetats bibliogràfiques Juvenils i Còmic (Maig/ Juny2022)